2013. október 12., szombat

Grossglockner (3798 m) - a revans

Kereszt-ének = kereszt-mi

A Stüdlhütte (2802 m) téli álomra szenderülése előtt - 3 szépreményű ifjúval - meglátogattuk Ausztria legmagasabb hegyét, mely olyan az osztrákoknak, mint nekünk a Kékes. Az I. Világháborút lezáró békediktátumok előtt ugyanis Ausztria legmagasabb pontja a dél-tiroli Ortler (3905 m) volt - egyben az Osztrák-Magyar Monarchiáé is.


3450 m - megmutatja magát ŐfelségeAz Erzherzog-Johann-Hütte (menedékház) Habsburg–Lotaringiai János főhercegről kapta a nevét, aki a fent említett Ortler 1. megmászására adott megbízást 1804-ben. A szenvedélyes vadász és hegymászó - aki a Napóleon elleni győri csatában a magyar nemesi felkelő hadsereg parancsnoka volt - azon kevés államférfiak (politikusok) közé tartozik, akik valóban a közjó ügyének előmozdítását tekintik elsődleges céljuknak, s amennyiben az előbbi cél szolgálata nem lehetséges, nem ragaszkodnak görcsösen pozíciójukhoz.
"Az 1848-49-es magyar szabadságharc során Ferdinánd császár manifesztumában János főherceget saját helyettesévé nevezte ki. E minőségében a főherceg Bécsben tárgyalt gróf Batthyány Lajos magyar miniszterelnökkel és a császárhű Jellasics tábornaggyal. Megkísérelt egyezséget létrehozni köztük, de közvetítési kísérlete Jellasics hajthatatlansága miatt kudarcot vallott.
A császári udvar neheztelése ellenére, az általuk támasztott akadályokat legyőzve János főherceg egy polgárleányt vett feleségül. Ez a polgári házasság, amely boldognak és tartósnak bizonyult, János főherceg népszerűségét az egyszerű alattvalók szemében az egekig emelte. A közmegbecsülésnek örvendő főherceg ezekben az években alig látogatott Bécsbe.
A Mariazell közelében fekvő brandhofi birtokán élő János főherceg érdeklődése a természettudományok felé fordult. Jelentős ásványgyűjteményt halmozott fel, alpinista- és vadászszenvedélyének hódolt. Polgári módon élt, szokásaiban, ruházkodásában a stájer hagyományokat követte. Igen komolyan támogatta Stájerország tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzését, fejlesztését. Életmódja és elkötelezettsége a szűkebb hazája iránt János herceget jóformán a stájer nép emblematikus figurájává tették, a köznyelv a „stájer herceg” nevet ragasztotta rá." (Wikipédia)


Ezek a felhők nem sok jót ígérnek...

A kuloár-életérzés

Minden Glockner-mászó rémálma: a Scharte

A csorbát megpillantva csapatunk egyik tagja felkiáltott: ez lenne az, ettől vannak rémálmaim napok óta, ettől féltem én annyira?! Hát ez nem is olyan vészes!
A fiúk a túra előtt jó néhány képet, videót néztek meg a világhálón a nevezett terepakadályon való átkelésről, a "jobb félni, mint megijedni" gondolat jegyében - ennek meg is lett az eredménye. Ehhez képest aztán a valóság kellemesebbnek bizonyult. Ehhez persze jótékonyan hozzájárultak a hóviszonyok, valamint az, hogy a felhőzet eltakarta a jobbról-balról alant tátongó 700 méternyi mélységet.

Dávidból így lesz Góliát

Hazafelé az autóban - miközben sikertelenül igyekeztünk felsorolni az aradi vértanúk nevét - hirtelen az a gondolatom támadt, micsoda elégtételt vettünk a sógorokon azzal, hogy országuk teljességgel lábaink alatt hevert...

Fotók: Donáth Dávid, Korpos Gergely

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése